Vrouw, 49 jaar

Soms heb je even iemand nodig, die je uit je ‘vastgeroeste’ gedachtenpatroon haalt. Hanita stelt heldere, directe vragen. En juist daardoor ben ik aan het denken gezet, niet alleen tijdens de gesprekken, maar vooral in de praktijk.

Ik vergelijk het maar met een time release tablet, dat werkt ook gedurende langere tijd door. Aandachtig luisteren is Hanita’s kracht, waardoor ze vaak aan een half woord genoeg heeft. Met regelmaat denk ik terug aan de tips en feedback die ik mee kreeg, daar kan ik mooi weer mee vooruit.

Lees ook